Kupiłeś towar i nie masz czym go przetransportować?

Skorzystaj z naszego transportu lub spedycji!

Jesteś eksporterem lub importerem?

Nasza agencja zapewni Ci kompleksową obsługę celną!

ZAKRES USŁUG

Agencja celna

Poznaj kompleksową obsługę naszej Agencji Celnej z możliwością złożenia towaru na magazynie celnym lub w składzie celnym w Przemyślu, bezpośrednio przy Oddziale Celnym.

czytaj więcej

Skład celny

Skład celny ma ułatwić nabywanie towarów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu ich dalszego exportu lub przygotowanie do dopuszczenia do obrotu.

czytaj więcej

Magazyn czasowego składowania

Aby ułatwić sobie importowanie i eksportowanie towarów możesz skorzystać z usługi takiej jak składowanie w magazynie czasowego składowania.

czytaj więcej

Transport i spedycja

Kompleksowa obsługa ładunków kontenerowych, całopojazdowych jak i drobnicowych.

czytaj więcej

Magazynowanie - przeładunki

Profesjonalna logistyka magazynowo-przeładunkowa.

czytaj więcej

Zapraszamy do dokładniejszego zapoznania się z oferowanymi usługami w poszczególnych działach oraz do obejrzenia galerii.