Agencja celna

Poznaj kompleksową obsługę naszej Agencji Celnej z możliwością złożenia towaru na magazynie celnym lub w składzie celnym w Przemyślu.

Nasza agencja celna zlokalizowana jest w Przemyślu przy ul. Ofiar Katynia 26, bezpośrednio przy Oddziale Celnym w Przemyślu.

Nasza agencja celna oferuje:

 • przygotowanie zgłoszeń i odpraw celnych we wszystkich procedurach (importowych, eksportowych, tranzytowych), w tym odprawy celne fiskalne,
 • doradztwo i weryfikację dokumentów,
 • sporządzanie i obsługę dokumentacji: DSK – czasowe składowanie, zgłoszenia tranzytowego T1, karnetów TIR, ATA, listów przewozowych CMR,
 • sporządzanie i obsługę deklaracji: AKC-U,
 • reprezentowanie klienta przed organami celnymi,
 • obsługę celną przeładunku towarów w tranzycie pod dozorem celnym,
 • obliczanie kwot należności przywozowych i wywozowych,
 • doradztwo w odprawie mienia przesiedlenia i samochodów osobowych (spoza UE).

Działając jako profesjonalna agencja celna pomożemy sprawnie i fachowo załatwić wszelkie niezbędne formalności związane z eksportem oraz importem towarów pochodzących z państw spoza Unii Europejskiej. Specjalizujemy się przede wszystkim w:

 • organizacji odpraw celnych,
 • doradztwie celnym,
 • sprawdzaniu poprawności dokumentacji.

Funkcjonowanie naszej agencji celnej opiera się na wykwalifikowanych pracownikach z wieloletnim doświadczeniem w branży, którzy posiadają merytoryczną wiedzę umożliwiającą świadczenie usług na najwyższym poziomie. Większość naszych agentów celnych posiada uprawnienia na podstawie egzaminów państwowych.

Kompleksowo reprezentujemy interesy naszych klientów, umożliwiamy korzystanie z magazynu czasowego składowania oraz składu celnego, a także dbamy o to, by wszystkie dokumenty zostały dostarczone na czas do odpowiednich instytucji.

Zapraszamy do kontaktu!

Skład celny

Skład celny ma ułatwić nabywanie towarów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu ich dalszego exportu lub przygotowanie do dopuszczenia do obrotu.

Nasz skład celny działa na podstawie pozwolenia wydanego przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu nr PLCW408000210001. Zlokalizowany jest w Przemyślu przy ul. Jasińskiego 58 , 11 km od drogowego przejścia granicznego w Medyce i 40 km od drogowego przejścia granicznego w Korczowej.

Skład celny jest to wydzielone miejsce na terenie Unii Europejskiej, zatwierdzone przez organy celno-skarbowe i przez nie kontrolowane, a służące do składowania towarów. Mogą to być towary tzw. niewspólnotowe, a więc sprowadzone spoza Unii Europejskiej, które przez czas składowania nie podlegają opłatom celnym przywozowym ani tzw. środkom polityki handlowej – taryfowym, parataryfowym ani pozataryfowym. Chodzi tu o rozmaite cła, opłaty wyrównawcze, podatki importowe, ograniczenia (dewizowe, ilościowe), koncesje, licencje oraz normy i wymagania techniczne.

Przede wszystkim umożliwia prowadzenie handlu z kontrahentami spoza Unii Europejskiej bez ponoszenia unijnych kosztów celnych i podatkowych. Jeśli np. przedsiębiorca sprowadza towar z Chin i chce go następnie wyeksportować na Ukrainę, to musiałby – sprowadzając go do własnego magazynu – zapłacić sporo należności celnych. Jeżeli jednak importuje towar do składu celnego, zapłaci jedynie w kraju docelowym. Ponad to w składzie celnym można wykonywać rozmaite operacje na sprowadzonym towarze, np. konfekcjonować , etykietować czy pakować tj. wykonywać tzw. czynności zwyczajowe.

Dopóki towar pozostaje w składzie, nie trzeba płacić cła, VAT-u ani akcyzy. Można wykorzystać ten czas na przykład na uzyskanie znaku CE, a więc wykonać procedury niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu na obszarze UE lub też przygotować towar do wysyłki np. na Ukrainę.

Towar w składzie celny można przechowywać bezterminowo.

W ramach składu celnego oferujemy magazyn o dużej powierzchni wyposażony w:

 • rampę rozładunkową
 • wózki widłowe o udźwigach 3,5 t i 5t
 • dźwig do rozładunku towarów ponadgabarytowych.

Obsługę celną składu zapewnia nasza agencja celna, a w ramach naszej kompleksowej działalności oferujemy usługi transportowe.

Zapraszamy do kontaktu!

Magazyn czasowego składowania

Aby ułatwić sobie importowanie i eksportowanie towarów możesz skorzystać z usługi takiej jak składowanie w magazynie czasowego składowania.

Nasz magazyn czasowego składowania działa na podstawie pozwolenia wydanego przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu nr PLTST408000210002. Zlokalizowany jest w Przemyślu przy ul. Jasińskiego 58 , 11 km od drogowego przejścia granicznego w Medyce i 40 km od drogowego przejścia granicznego w Korczowej.

Magazyn czasowego składowania to nic innego, jak miejsce zaaprobowane przez organ celny i znajdujące się pod dozorem celnym, w którym przesyłki czekają na nadanie im odpowiedniej procedury celnej. Odpowiednio prowadzony pozwala na jednoczesne bezpieczne przechowanie towarów, oraz możliwie jak najszybsze dokonanie procedury odprawy celnej, aby mogły one zostać wysłane lub odebrane przez klientów. W ramach czasowego składowania możliwe jest wykonywanie wokół nich czynności mających na celu dopuszczenie do obrotu – uzupełnienie dokumentacji, wykonanie niezbędnych badań np. Inspekcji Handlowej lub Sanepidu. Towary nie mogą być jednak zmieniane pod względem opakowania czy technicznym. Niedozwolone jest więc ich przepakowywanie czy konfekcjonowanie – takich czynności możemy dokonać wyłącznie w składzie celnym, który również obsługujemy.

Funkcje naszego magazynu czasowego składowania to możliwość przechowywania towarów przygotowanych do odprawy. Zanim się jej dokona można dopełnić wymaganych formalności i uzupełnić dokumentację. Wykorzystując magazyn czasowego składowania można wydłużyć sobie czas na dokonanie odprawy, badań i opłacenie podatków związanych z urzędem celno-skarbowym.

Magazyny celne są skierowane do firm, które importują i eksportują towary objęte procedurami celnymi. Bez względu czy są to małe, średnie czy duże przedsiębiorstwa. Każdy może przez maksymalnie 90 dni przechowywać towar w magazynie czasowego składowania i odroczyć w ten sposób odprawę celną.

W celu czasowego składowania oferujemy magazyn o dużej powierzchni, który wyposażony jest w :

 • ruchomą rampę rozładunkową,
 • wózki widłowe o udźwigach 3,5 t i 5t,
 • dźwig do rozładunku towarów ponadgabarytowych

Obsługę celną magazynu zapewnia nasza agencja celna, a w ramach naszej kompleksowej działalności oferujemy usługi transportowe.

Zapraszamy do kontaktu!

Transport i spedycja

W ramach usług transportowo-spedycyjnych oferujemy:

 • transport ładunków częściowych (LTL – Less Then truck Load) jak i całopojazdowych (FTL – Full Truck Load),
 • transport wykonywany własnym taborem o ładowności do 33 europalet i wadze łącznej nie przekraczającej 25 ton w ruchu krajowym i międzynarodowym (UE/UA),
 • śledzenie przewożonego towaru,
 • transport kontenerów morskich do/z portów w Polsce jak i UE,
 • transport ponadgabarytowy,
 • ekspresowe dostawy.

Zapraszamy do kontaktu!

Magazynowanie - przeładunki

W ramach działalności magazynowej oferujemy:

 • rozładunki kontenerów morskich 20′,40′,45′ (naszą specjalnością jest rozładunek samochodów sprowadzanych z Kanady i USA- zapraszamy do obejrzenia galerii),
 • przeładunki towarów z auta na auto,
 • rozładunek/załadunek towarów na paletach przy pomocy wózków widłowych o udźwigu do 5t,
 • ręczny rozładunek/załadunek,
 • informowanie o stanie jakościowym i ilościowym powierzonych nam towarów,
 • paletyzowanie towaru,
 • konfekcjonowanie,
 • komplementację,
 • etykietowanie,
 • rozładunek/załadunek towarów ponadgabarytowych przy pomocy dźwigu.

Zapraszamy do obejrzenia galerii oraz do kontaktu!